Kontakt

Glass4cars S.A.
ul. Czerwieńskiego 3B
31-319 Kraków, Polska

KRS: 0000513663
NIP: 945-217-97-98
Kapitał Zakładowy: 4 000 000,00 PLN